Obchodný tím

Pôsobíme a špecializujeme sa na špecifický Slovenský trh. PHARMACY TEAM disponuje 5 obchodnými reprezentantmi, ktorých riadia regionálni manažéri. Každá lekáreň je rozdelená podľa kategórie a potenciálu trhu a vzhľadom na tieto skutočnosti sú aj navštevované OR v intervaloch od 2 týždňov až po 8 podľa potreby a okolností.

 
Zakladáme si na silnej motivácii obchodného tímu, čo úzko a priamo súvisí s dosiahnutím želaných výsledkov a cieľov.
 
Obchodní zástupcovia sú riadení skúsenými manažérmi a podávajú kompletné denné reporty o svojích aktivitách vrátane potvrdení návštevy lekárne. Každá objednávka je denne zadávaná do systému a pripravená k jej vybaveniu.
 
Obchodní reprezentanti prechádzajú kvalitným školením v predajných zručnostiach, zvládaní námietok a rímskej rétoriky. 
 
mapa regiónov
Kontakty
PHARMACY TEAM
SLOVENSKO
 
Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
 
 
Miroslav Sandanus, konateľ
+421 911 999 335