O spoločnosti PHARMACY TEAM

Spoločnosť PHARMACY TEAM, s.r.o., je síce mladou spoločnosťou venujúcou sa outsourcingu, no svojimi skúsenosťami a hlavne skúsenosťami manažérov a obchodného top tímu, pôsobí na farmaceutickom trhu suverénne a stabilizovane, za čo hovoria sami o sebe naše výsledky a referencie. Našim cieľom je byť lídrom v tom, čo robíme a teda prinášať obchodným partnerom špičkové a profesionálne zastúpenie na farmaceutickom trhu. Rovnako je našim cieľom prinášať naším spoločným klientom a teda lekárenskému trhu pravidelný servis a profesionalitu v prezentovaní produktov i v prístupe a vzájomné budovanie vzťahov, ktoré úzko súvisia s obchodom samotným.

 
Skúsenosťami prevereným základom úspechu v oblasti predaja je úzka spolupráca medzi marketingom a obchodným oddelením. V rámci našich služieb Vám dokážeme analyzovať a navrhnúť také riešenia, aby obchodné aktivity boli maximálne efektívne, i pri nízkych nákladoch reklamných a marketingových aktivít.
 
Našim hlavným cieľom a poslaním je stabilizovať a posilniť obchodné a marketingové zastúpenie našich obchodných partnerov i samotných zastupovaných produktov. Spoločným úsilím chceme expandovať a rásť a to priamo nadväzuje na zvýšenie predajov.
Prioritou u nás je obchod založený na veľmi dobrých vzťahoch a plnohodnotnom servise, s samozrejmosťou je tá najvyššia kvalita nami poskytovaných služieb.
 
Obchodný tím spoločnosti PHARMACY TEAM s.r.o., spĺňa tie najprísnejšie kritériá, ktoré sú:
 
  • profesionalita
  • sebamotivácia
  • disciplína
  • kreativita, čo umožňuje dosahovanie tých najvyšších cieľov a efektivity.
Obchodný tím je vedený a riadený skúsenými manažérmi a podávajú kompletné denné reporty o svojich aktivitách, rovnako si zakladáme i na silnej motivácii obchodných reprezentantov a kvalitnými školeniami.
Kontakty
PHARMACY TEAM
SLOVENSKO
 
Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
 
 
Miroslav Sandanus, konateľ
+421 911 999 335