PROLÓG

PROLÓG

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2013 a v novom roku im želáme hlavne pevné zdravie, ktoré je najdôležitejšie, veľa lásky a porozumenia a hlavne množstvo úspešných krokov v súkromnom i pracovnom živote.

S rokom 2014 prichádza i množstvo zmien vo všeobecnosti 'povedané' a rovnako sa mení aj trh. Myslíme si, že základom úspechu je kvalitne a dobre odvedená práca a inovácie ako také. Práve preto sa snažíme, realizovať každý obchod korektne s férovým prístupom a našu pozornosť venovať rovnocenne obchodu a marketingu zároveň.

Do roku 2014 sme vstúpili ako líder v Slovenskom 'farma outsourcingu' a dovolím si tvrdiť, že aj ako odborník na farma-marketing o čom svedčí aj množstvo marketingových aktivít realizovaných v roku 2015.

Teším sa na spoluprácu so všetkými súčasnými obchodnými partnermi, na osobné stretnutia s našimi novými obchodnými partnermi a spoločné úspechy v tomto roku. 

 
Nech je rok 2014 pre nás všetkých ten najlepší.
 
Miroslav Hruška
 
 
 
Kontakty
PHARMACY TEAM
SLOVENSKO
 
Miroslav Hruška, konateľ
+421 911 999 334
 
 
Miroslav Sandanus, konateľ
+421 911 999 335